Bolagsjurist

Vi erbjuder extern bolagsjurist

Frågan om hur en enskild affärsjuridisk fråga bör behandlas skiljer sig i allmänhet inte i någon högre grad mellan företag i olika storleksklasser eller branscher. Eftersom storföretagen i allmänhet hanterar större värden än de mindre företagen kan dock antas att det större företaget har och är berett att lägga ned större resurser på ett enskilt ärende än det mindre. Avsättningen av resurser måste givetvis, som i all affärsverksamhet, återspegla de förlustrisker respektive vinstchanser som föreligger i det konkreta fallet.

När det gäller av vem en viss fråga eller en viss typ av frågor skall handläggas, blir skillnaden mellan olika företag mera markant.

Egen jurist

Det större företaget har i allmänhet stor intern kapacitet och har dessutom ofta en eller flera bolagsjurister för hantering av affärsjuridiska frågor. Bolagsjuristen handlägger då i allmänhet företagets mera komplicerade affärsjuridiska frågor. De ”enklare” anförtros andra, ofta ej juridiskt utbildade personer, eventuellt försedda med särskilda instruktioner från den juridiska avdelningen. Inte ens storföretagen klarar emellertid att internt hantera alla förekommande affärsjuridiska uppdrag utan anlitar även utomstående konsulter. Den alltmer tilltagande specialiseringen inom juridiken i allmänhet och affärsjuridiken i synnerhet gör att bolagsjuristerna själva lägger ut uppdrag på specialister inom områden som skatter och miljörätt men även när det gäller t.ex. större avtal och processer.

Husadvokat

Företag som saknar egen juristavdelning har ofta ett kontinuerligt samarbete med en advokatfirma. Många gånger är för övrigt företagets ”husadvokat” medlem av styrelsen. Vid uppdrag som kräver specialistkompetens kan husadvokaten i allmänhet anvisa specialister inom eller utom den egna byrån.

Vad vi erbjuder
Vi erbjuder våra klienter ett fortlöpande samarbete i juridiska frågor. Kontakta oss för affärsjuridik Linköping eller Norrköping.

Har du fler frågor eller behöver du hjälp?