Inlägg av

Det innebär s.k. informationssamtal

Enligt nya regler ska föräldrar innan tvist i domstol deltagit i informationssamtal. Där kommer föräldrarna, om det inte är olämpligt, erbjudas samarbetssamtal samt erbjudas eller vägledas till stöd och hjälp i annan form än tvist vid domstol. Föräldrarna ska som utgångspunkt delta samtidigt i ett informationssamtal. Men du som förälder har alltid rätt till enskilda […]

Ny reglering vårdnaden i 6 kap. 5 § föräldrabalken – föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov först och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet

Enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Vid denna bedömning ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och […]

Föräldrarnas förmåga att ta gemensamt ansvar

Föräldrabalkens reglering har ändrats i fråga om vad domstolen ska fästa avseende särskilt vid när frågan om huruvida vårdnaden ska vara gemensam eller inte avgörs. Särskilt avseende ska i fortsättningen fästas vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor om barnet. Genom att flytta fokus från föräldrarna och […]

Obligatoriska informationssamtal från 1 januari 2022

Syftet med informationssamtalen är att skona barn från föräldrars tvister och att föräldrarna i ett tidigt skede ska hitta den lösning som är bäst för barnet. Samtalen påverkar inte på något sätt domstolsprocessen i sak. Informationssamtal ska huvudregel genomföras så snart som möjligt och senast inom fyra veckor från begäran. Om det finns ett särskilt […]