Inlägg av

Praxis beträffande barns umgänge

NJA 1981 s. 753 I fråga om tolvårig flicka under moderns vårdnad ansågs det vara till barnets bästa att tillerkänna fadern umgängesrätt trots att barnet motsatt sig umgänge med fadern. Parterna i målet hade en gemensam dotter som stod under moderns vårdnad efter äktenskapsskillnad. Tingsrätten tillerkände, mot moderns bestridande, fadern umgänge med dottern och hovrätten […]

Bedömning av förälders olämplighet

Svea hovrätts dem den 2 oktober 2014 i mål T 2406–14 Parternas förhållande hade varit mycket kort och modern hade haft ensam vårdnad om deras dotter sedan födseln. I tingsrätten yrkade fadern att vårdnaden skulle tillkomma honom ensam, alternativt att vårdnaden skulle vara gemensam och dottern skulle ha sitt stadigvarande boende hos honom. I tredje […]

Kan förälder flytta? Bedömning av långväga flytt

Hovrättens över Skåne och Blekinge dom i mål T 2651–08 I målet var tvist om vårdnad. Modern hade tillsammans med parternas gemensamma son flyttat från Skåne till Lillpite. Tingsrätten och hovrätten bedömde att det inte fanns stöd för påståendet från fadern om att flytten skett för att för att skilja honom från sonen eller inskränka […]

Bedömning av förälders kriminalitet

Göta hovrätts dom den 31 oktober 2012 i mål T 1255–12 Parterna var tidigare varit gifta och hade en gemensam dotter. Mannen hade sedan tidigare ensam vårdnad om dottern och kvinnan var dömd till fängelse i tolv år för grov narkotikabrottslighet. Kvinnan stämde mannen vid tingsrätten och yrkade för gemensam vårdnad om flickan och rätt […]

Förälders missbruk vid vårdnad och umgänge

Hovrättens över Skåne och Blekinge dom i mål T 1386–06 Parterna hade en gemensam dotter. Modern var tidigare missbrukare och prostituerad. Fadern hade varit hennes kund men ansågs i övrigt som skötsam. Tingsrätten anförde att det inte fanns något samarbete mellan parterna. Deras samarbete försvårades av att det förelåg en betydande ojämlikhet mellan dem. Konflikten […]

Bedömning av hot och våld i vårdnadsmål

Svea hovrätts dom i mål T 4878–07 Parterna hade tidigare varit gifta och hade fyra barn tillsammans. Efter föräldrarna separerade fick modern skyddat boende. Modern yrkande ensam vårdnad om barnen alternativt deras stadigvarande boende. Hon uppgav att parterna inte kan samarbeta rörande barnen och att fadern var olämplig som vårdnadshavare. Fadern yrkade för fortsatt gemensam […]

Bedömning av sexuella övergrepp i vårdnadsmål

Svea hovrätts dom i mål T 1582–07 Parterna i målet hade tidigare bott tillsammans och hade en gemensam son. I tingsrätten yrkade båda parter om ensam vårdnad. Modern hade motverkat allt umgänge mellan far och son eftersom hon påstod att det fanns risk att sonen utsattes för sexuella övergrepp. Förundersökning mot fadern hade lagts ner […]

Undanhållande och bortförande av barn

Svea hovrätts dom i mål T 9721–05 Tingsrätten förordnade om ensam vårdnad om parternas gemensamma barn på grund av kontinuitet trots att modern hade försvårat umgänget mellan barnet och fadern. Under prövningen i hovrätten reste modern med barnet till USA och företräddes av en god man under förhandlingen. Hovrätten tillerkände fadern ensam vårdnad eftersom modern […]