Avtalsmallar

Vi erbjuder mallar, avtal och standardiserade dokumentation. Du kan antingen använda våra kontakter för att anpassa avtalen efter dina behov eller själv använda mallarna som underlag för att därefter beställa en avtalsgranskning.

Vi har mer än 15 års erfarenhet och ett omfattande bibliotek som täcker såväl frågor som rör privatpersoner som företag t.ex.

 • aktiebolagsrättslig dokumentation inom bolagsbildning, kapitalförändringar, likvidation etc
 • avtal för handelsbolag och kommanditbolag samt kompanjonavtal
 • avtal för köp och försäljning av företag
 • licens och sekretessavtal
 • anställnings- och konsultavtal
 • distributionsavtal t.ex. agentavtal, licensavtal, franschiseavtal, återförsäljaravtal
 • avtal rörande finansiering och säkerheter
 • avtal rörande köp av fast och lös egendom
 • hyres- och nyttjanderättsavtal samt samäganderättsavtal
 • avtal inom allmän avtalsrätt t.ex. leverans- och inköpsavtal

Juridiska dokument

Vi erbjuder juridiska dokument för privatpersoner som kan anpassas efter dina behov. Det rör sig om mallar för t.ex.

 • äktenskapsförord
 • samäganderättsavtal
 • testamente och gåva
 • fastighetsköp
 • bodelningsavtal
 • arvskiften
 • skuldebrev

Avtalsgranskning

Dokument som du själv anpassar bör alltid granskas av en expert. Vi erbjuder avtalsgranskning till fasta kostnader.

Har du fler frågor eller behöver du hjälp?