Äktenskap och skilsmässa

Vi arbetar med ekonomisk familjerätt som är de ekonomiskt inriktade delarna av äktenskapsrätten, föräldrarätten och arvsrätten, d v s rättsreglerna om makars, sambors och underårigas ekonomiska förhållanden under och efter olika samlevnadsförhållanden samt vid dödsfall. Vidare arbetar vi med arvs- och gåvofrågor liksom lagval inom den internationella privaträtten.

I familjemål arbetar vi med överväganden under processen som exempelvis om ena parten inte medverkar inte och hur skall detta hanteras, överväganden angående bevisning och hur bör ingångna avtal formuleras för stadfästelse/fastställande i dom.

Har du fler frågor, behöver hjälp med äktenskap och skilsmässa eller en advokat Norrköping?