Fastighets- & bostadsjuridik

Fel i fastighet och bostadsrätt

Säljaren ansvarar för dolda fel där köparens undersökningsplikt kontra säljarens upplysningsplikt har en avgörande betydelse. I princip föreligger fel om inte fastigheten eller bostadsrätten stämmer överens med avtalet eller avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Säljaren har även ett felansvar för försummelse eller om fastigheten eller bostadsrätten avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta. Med andra ord skall du alltid kontrollera med oss om du upptäcker något fel t.ex. fukt- eller mögelskador, arbeten som inte är fackmässigt utförda eller brister som avviker från normal beskaffenhet.

Nyttjanderättsavtal och servitut

Vi hjälper till med alla frågor som rör nyttjanderätt t.ex. hyresavtal, arrendeavtal och servitut.

Har du fler frågor eller behöver du hjälp?