Jurist Norrköping och Linköping

Välkommen till Levin Juristbyrå!

Vi är specialiserade på familjerätt och vårdnadstvister och har mer än 20 års erfarenhet av konflikter som rör barns vårdnad, boende och umgänge. Hos oss är alltid barnets bästa i fokus och målet är att det ska bli så bra som möjligt för alla inblandade.

Eftersom vi vet att juridik kan vara krångligt ser vi till att alltid lyssna och förklara så väl vi kan. Dessutom erbjuder vi 15 minuter fri rådgivning där du får chansen att prata med en kompetent jurist angående dina problem. Du får vägledning och vi berättar hur vi på bästa hjälp kan hjälpa dig. Första kontakten är gratis vid vårdnadsmål.

Få gratis juristrådgivning, ring: 011-12 49 99

Vårdnad

Vid vårdnadstvister finns det många olika saker att ta hänsyn till. En del av dem är följande:

 • Barnets skolgång
 • Barnets hälsa
 • Religiösa skillnader
 • Kulturella skillnader
 • Skillnad i synen på uppfostran
 • Föräldrars missbruk eller hälsa
 • Våld eller hot
 • Barnets skyddsbehov
 • Konflikt kring nya partners och familjebildningar

Umgänge

Domstolar anser att det är bra för barn att ha nära kontakt med båda sina föräldrar. Om en förälder påstår att det finns en risk för barnet att umgås med den andra föräldern ska föräldern ska kunna visa att det är sannolikt att barnet löper risk för framtida skada vid en fortsatt kontakt med den andra föräldern.

Om det inte kan bevisas kan inte barnets kontakt med den anklagade föräldern begränsas. Vi företräder både mammor och pappor i tingsrätten och förvaltningsrätten.

Boende

Nedanstående punkter handlar som regel om val av boendeförälder och lämplighet som boendeförälder.

 • Föräldrars tid med barnet
 • Barnets boende
 • Föräldrarnas boende
 • Semesterplanering
 • Hämtning och lämning av barn
 • Ekonomi
 • Tillgång till information om barnet