Juridiska dokument

Alla dokument som förekommer inom familjerätt hjälper vi dig med och du kan kontakta oss via vår kontaktsida. Som t.ex. handlingar för att upprätta äktenskapsförord, bodelning mellan makar/sambor/registrerade partners (med beräkningar), äktenskapsskillnad, testamente, gåvobrev, skuldebrev, ansökningshandlingar och redovisningshandlingar för god man/förvaltare. Vi tar även fram handlingar som rör boutredning och arvskiften.

Du kan alltid höra av dig till oss för en offert på ett avtal eller liknande rättshandling. Vi har har tillgång till mer än 300 juridiska dokument där ett flertal även finns med engelska översättningar. Du är alltid välkommen med en offertfrågan!

Har du fler frågor eller behöver du hjälp?

Juridiska dokument