Arvode

Vi tillämpar 25 § i vägledande regler för god advokatsed som innebär att arvode skall vara skäligt. Vid denna skälighetsbedömning tar vi hänsyn till arbetets omfattning och ärendets svårighetsgrad. Vidare väger vi in tidsåtgång och den skicklighet som har karakteriserat arbetet. Hänsyn kan också tas till resultatet av uppdraget.

Vid enklare uppdrag som rör upprättande av handlingar t.ex. inom familjerätten upprättar vi testamenten, bodelningsavtal, äktenskapsförord, samäganderättsavtal med mera för en fast kostnad. Kontakta oss för en prisuppgift!

Vår fakturering sker normalt när uppdraget upphör.

Rättshjälp

Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp.

Rättshjälp innebär att du kan få hjälp att betala delar av kostnaden i ärenden som inte går att klara inom rådgivningstiden (två timmar). Rättshjälpen täcker del av kostnaden för advokat eller annan sakkunnig person. Du kan också få hjälp med kostnader för bevisning och andra utgifter.

Endast privatpersoner kan få rättshjälp, alltså inte föreningar, företag och liknande. Dödsbon kan dock i vissa fall få rättshjälp.

Rättsskydd

Vi hjälper till med att ansöka om rättsskydd.

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall ingår i hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Det ingår dessutom i helförsäkringar av båt samt hel- och halvförsäkringar av bil. Detta rättsskydd innebär att din försäkring kan betala en del av dina kostnader för en jurist eller advokat.

Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen så det är viktigt att du kontrollerar villkoren för din försäkring. Vi hjälper dig att kontrollera vilka villkor som gäller för just din försäkring.

Fler frågor? Läs mer under våra vanligaste frågor eller kontakta oss!

Translate »
Ställ en fråga till våra jurister!
Skicka
Skicka