Småhusentreprenad

Vi biträder i tvister rörande småhusentreprenad i Norrköping och Linköping. Det rör sig om hur avtalet skall tolkas och tillämpas t.ex. i fråga om pris, ansvarighet för uppkomna fel och brister. Utgångspunkten är som regel ett felansvar om inte arbetsresultatet stämmer överens med avtalet eller enligt reglerna om fackmässighet i fråga om arbetets utförande eller använt material. Vi hanterar även reklamationsfrågor och frågor kring förseningsavgifter, viten och ekonomisk skada.

Skadestånd förekommer om tjänsten är felaktig eller för sent utförd under förutsättning att inte någon ansvarsfrihetsgrund kan visas. Skadestånd ska ersätta ekonomisk förlust och där uppkommer frågan om vilka kostnader som kan ersättas och jämkning av skadestånd antingen på grund av medvållande eller att skadorna inte begränsats.

I konsumententreprenader gäller en särskild bevisbörda där konsumenten påstående gäller i fråga om arbetets omfattning, priset eller grunderna för hur priset bestäms, tiden för betalning och tiden för arbetets avslutande om inte annat framgår av ett skriftligt avtal eller av omständigheterna i övrigt.

Har du fler frågor eller behöver du hjälp med småhusentreprenad eller advokat Linköping?