Affärsjuridik Linköping

Allmän affärsjuridik

Inom affärsjuridiken arbetar vi med att bedöma såväl ekonomiska effekter av juridiska beslut som juridiska effekter av ekonomiska beslut. Vi hjälper till med att analysera och lösa juridiska problem. Vi arbetar proaktivt med fokus på det företagsperspektivet. Vår fördel är förmågan att förstå olika samband där vi arbetar med andra professioner som exempelvis skattejurist och revisor. 

Inom allmän affärsjuridik ingår regler om avtal (såväl allmän som speciell avtalsrätt), arbete, företagsformer, skadestånd, exekution (framför allt utmätning och konkurs) samt civilprocess, straffrätt och EG/EU-rätt. Ofta ligger fokus på mer djupgående frågor som rör köprätt och ekonomisk familjerätt. Vi har särskilt kompetens i frågor som rör juridisk-och ekonomisk företagsanalys där vi arbetar inför förvärv av hela företag eller hela verksamhetsgrenar, liksom inför köp av majoritetsägarandelar. Vi genomför undersökningar av företaget; dess ekonomi, dess kontraktsförhållanden och dess ansvarsförhållanden i fråga om t.ex. miljöskador. Det kan även handla om förvärvsprocessens olika stadier, tolkning av årsredovisningen, kassflödesanalys, analys av kontraktsrisker och risker för utomobligatoriskt skadeståndsansvar i anledning av den förvärvade verksamheten.

Avtalsrätten har en betydelsefull roll där vi kan biträda med frågor som rör hur avtal kommer till stånd och avvecklas, parternas rättigheter och skyldigheter. Vi hanterar alla affärsrättsligt betydelsefulla avtalstyper liksom under vilka förutsättningar ett avtal är ogiltigt och var gränsen går mellan tillåtet och otillåtet beteende i kontraktsförhållanden. I sammanhanget arbetar vi även med frågor som rör olika slags mellanmän och fullmakt.

Har du fler frågor eller behöver du hjälp?
Affärsjuridik Linköping och Norrköping hos Levin Juristbyrå.