Familjerätten Linköping

Familjerätt Linköping

Familjerätten Linköping med fokus på barns vårdnad, umgänge och boende. En familjejurist företräder ofta både mammor och pappor i tingsrätten och förvaltningsrätten. En jurist för sådana ämnen kopplas in före processerna i syfte att analysera de förutsättningar som finns för exempelvis ensam eller gemensam vårdnad. Det finns vissa delar som är avgörande i frågan om delad eller gemensam vårdnad.

För barnets del är det en nackdel om en förälder motsätter sig den andra förälderns initiativ. Om det saknas en vilja hos föräldrarna och möjlighet att sätta barnets bästa först påverkar det diskussionen om omvårdnad. I dessa fall bör gemensam vårdnad inte få användas för att tvinga föräldrarna att samarbeta.

Familjerätten Linköping – är du i behov av advokat Linköping? Kontakta oss på Levin Juristbyrå!

Juristbytå Linköping och Norrköping

Är du i behov av vår hjälp? Ta kontakt med oss!

advokat

Advokat

Advokat är en jurist som kan vara anställd på en advokatbyrå eller driva en egen. Under senare år har det blivit allt vanligare att en jurist specialiserar sig inom t.ex. affärsjuridik, även om en advokat bör kunna jobba inom fler områden. Som en jurist arbetar du med rådgivning och förhandling i en domstol. Under en rättegång är advokatens uppgift att förhöra vittnet och parter och lägger sedan fram sin syn på ärendet. I din roll har du alltid tystnadsplikt och måste arbeta oberoende i alla lägen.

Som advokat kan man även behöva försvara någon som kan vara misstänkt för brott. Ditt ansvar som jurist då är att du får ta del av förundersökningsprotokoll och träffar klienten för intervju/samtal för att få fram de rättsregler som är tillämpliga.

Är du i behov av en jurist, kanske för affärsjuridik Linköping? Kontakta oss på Levin Juristbyrå!

Juristbytå Linköping och Norrköping

Är du i behov av vår hjälp? Ta kontakt med oss!