Familjejurist
- vårdnad, boende och umgänge

 Välkommen att kontakta oss!

Landskap med vatten och klippor

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för en diskussion för hjälp och rådgivning. Du kan antingen maila oss via formuläret eller ringa. Den första kontakten är utan kostnad. 

Digitalt eller fysiskt möte?

Hur föredrar du att träffas? Vi erbjuder alla våra tjänster både digitalt och fysiskt, välj det som passar dig bäst. Välkommen!

Kontaktformulär

Fråga om vårdnad, boende och umgänge?

Boka gratis rådgivning!

Behöver du hjälp så kan du alltid kontakta oss. 

Rådgivningen gäller frågor om barns vårdnad, boende och umgänge.

Våra kontor

Norrköping

Adress:
Garvaregatan 18 B
602 21 Norrköping

Telefon: 011-12 49 99
E-post: info@levinjuristbyra.se

Linköping

Adress:
Repslagaregatan 5
582 22 Linköping

Telefon: 013-470 11 70
E-post: info@levinjuristbyra.se

Vår kompetens
Levin favikon

Vi har lång och bred erfarenhet av familjerättslig juridik och affärsjuridik.

Vi har erfarenhet från advokatbyrå, skatteverket, kronofogden och universitetet.

Vi kan även erbjuda Notarius Publicus. 

Vi har publicerat två handböcker i juridik samt medverkat i Svensk Juristtidning.

 • Mer än 1 000 vårdnadsmål
 • Genomfört mål angående vårdnad vid umgängessabotage
 • Vårdnad vid kontinuitet
 • Vårdnad vid samarbetsproblem
 • Vårdnad vid undanhållande och bortförande
 • Vårdnad vid övergrepp, hot och våld
 • Vårdnad vid missbruk och kriminalitet
 • Vårdnad vid långväga flytt
 • Vårdnad vid olämplighet och LVU
 • Boendefrågor
 • Umgänge vid risk för bortförande
 • Fördelning av kostnader och tid vid umgängesresor
 • Verkställighetsfrågor vid umgänge 
 • Underhållsfrågor
 • Verkställighetsförklaring
 • Hävande och fastställelse av faderskap
 • Underhållsavtal
 • Hantering av affärsjuridiska frågor inom bolag
 • Avtal och avtalsförhandling
 • Offentlig upphandling
 • Bolagsrätt
 • Marknadsrätt
 • Immateriella rättigheter
 • Konkurrensrätt
 • Risker och säkerheter
 • Avtal om köp och försäljning
 • Distributionsavtal 
 • Anställningsavtal 
 • Konsultavtal
 • Licensavtal
 • Delägaravtal
 • Optionsavtal och avsiktsförklaringar
 • Sekretess och konkurrensförbud
 • Tvister
 • Hur uppgifter om våld inom familjen påverkar domstolens bedömning i mål om vårdnad
 • Barnets bästa där uppgifter om missbruksproblematik hos förälder förekommer
 • Riskbedömningar i utredningar om vårdnad, boende och umgänge
 • Växelvis boende med barnets bästa som utgångspunkt
 • Umgängets utformning och omfattning enligt domstolarna 
 • Föräldrarnas samarbetsförmåga vid avgörande av vårdnadsfrågan
 • Barnets bästa vid beslut om umgänge  – vilka argument finns i tingsrättens domar
 • Bedömning av vårdnadsfrågan vid våld eller övergrepp
 • Bedömning av vårdnadsfrågan vid samarbetssvårigheter
 • Interimistiska yrkanden om ensam vårdnad
 • Umgängesstöd och olämpliga umgängesföräldrar
 • Olämplig som vårdnadshavare på grund av våld
 • Vilka saklighetskrav ställs på utredningar rörande barn
 • Metod och tankefel vid barnavårdsutredningar
 • Hur bedöms barns vilja 
 • Master i komparativ europeisk rätt (Universitetet i Lausanne, 1998)
 • Master i EG-rätt (Helsingfors universitet, 1997)
 • Jur kand (Uppsala universitetet, 1997)
 • Högskoleexamen med EG-rättslig inriktning (Linköpings universitet, 1993)
 • Svenska
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska
 • Sekreterare vid Forskningsetiska kommittén vid Mälardalens Högskola
 • Föredragande i disciplinnämnden vid Mälardalens Högskola 
 • Ledamot av disciplinnämnden vid Uppsala universitet
 • Ledamot av konsistoriet vid Uppsala universitet
 • Ledamot i Sveriges Yngre Juristers Förening 
 • Processförare vid Skatteverket
 • Teamledare vid summarisk process hos Kronofogden
 • Biträdande jurist vid affärsjuridisk advokatbyrå med inriktning på skatte- och bolagsjuridik
 • Biträdande jurist vid internationell affärsjuridisk byrå med inriktning på M&A och bolagsjuridik
 • Biträde jurist på humanjuridisk advokatbyrå med inriktning på familjejuridik och ekonomisk familjerätt
 • Ansvarig knowhow officer på internaionell affärsjuridisk byrå
 • Ansvarig för outsourcad affärsjuridik

Läs vidare

Frågor & svar

Vi hjälper dig med tvister Hur vet man vad bedöms för vem som ska få…

Om oss

Familjejurist med inriktning på tvister i domstol Vår inriktning är juridik som rör privatpersoner. Varmt…

Artiklar

Information & Artiklar Här hittar du artiklar inom till exempel vårdnad, umgänge och annat du…

Finansiering

Finansiering I vissa fall kan du ha rätt till finansiering av rättshjälp. Läs mer här.…