Information & Artiklar

Här hittar du artiklar inom till exempel vårdnad, umgänge och annat du kanske grubblar över. Hör av dig om du vill ha någon fråga belyst eller besvarad!

Svart bokhylla med gamla böcker

Gemensam Vårdnad

Vilka förutsättningar krävs för gemensam vårdnad? I praktiken krävs att…

Informationssamtal

Vad innebär informationssamtal hos familjerätten? Enligt nya regler ska föräldrar…

Gemensamt Ansvar

Föräldrarnas förmåga att ta gemensamt ansvar Föräldrabalkens reglering har ändrats…

Obligatoriska informationssamtal

Obligatoriska informationssamtal från 1 januari 2022 Syftet med informationssamtalen är…

Ny reglering i föräldrabalken

Ny reglering vårdnaden i 6 kap. 5 § föräldrabalken Enligt…

Avgöranden rörande barns vårdnad

Några avgöranden inom familjerätten rörande barns vårdnad, boende och umgänge…

Underhållsbidrag

Underhållsbidrag Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 5 september…

Verkställighet av barns vårdnad

Verkställighet av barns vårdnad, boende och umgänge Utgångspunkten vid prövning…

Växelvis boende

Växelvis boende Växelvis boende bedöms på grundval av ett antal…

Egenmäktighet med barn

Egenmäktighet med barn NJA 1991 s. 241Sedan en man genom…

Särskilt förordnade vårdnadshavare

Särskilt förordnade vårdnadshavare i praxis NJA 1993 s. 666Fråga om…

Umgängeskostnader

Praxis beträffande umgängeskostnader Hovrättens för Västra Sverige dom i mål…

Umgängesstöd

Föreskrift om umgängesstöd NJA 1987 s. 15En förälder tillerkändes rätt…

Umgänge med barn

Föreskrift beträffande utövande av umgänge med barn NJA 1981 s.…

Bortförande av barn

Risk för bortförande av barn NJA 1992 s. 93Umgänge mellan…

Praxis beträffande barns umgänge

Praxis beträffande barns umgänge NJA 1981 s. 753I fråga om…