Information & Artiklar

Här hittar du artiklar inom till exempel vårdnad, umgänge och annat du kanske grubblar över. Hör av dig om du vill ha någon fråga belyst eller besvarad!

Svart bokhylla med gamla böcker

Bedömning av barns boende

Bedömning av barns boende - lämplig boendeförälder och boendemiljö NJA…

Barnets vilja i mål

Barnets vilja i mål rörande vårdnad, boende och umgänge NJA…

Förälders olämplighet

Bedömning av förälders olämplighet Svea hovrätts dem den 2 oktober…

Kan förälder flytta?

Kan förälder flytta? Bedömning av långväga flytt Hovrättens över Skåne…

Förälders kriminalitet

Bedömning av förälders kriminalitet Göta hovrätts dom den 31 oktober…

Förälders missbruk

Förälders missbruk vid vårdnad och umgänge Hovrättens över Skåne och…

Hot och våld

Bedömning av hot och våld i vårdnadsmål Svea hovrätts dom…

Sexuella övergrepp

Bedömning av sexuella övergrepp i vårdnadsmål Svea hovrätts dom i…

Undanhållande av barn

Undanhållande och bortförande av barn Svea hovrätts dom i mål…

Samarbetsproblem

Samarbetsproblem i vårdnadsmål Svea hovrätts dom i mål T 7779–05…

Kontinuitetsprincipen

Kontinuitetsprincipen i vårdnadsmål NJA 1980 s. 709Modern till en pojke…

Umgängessabotage

Rättsfall angående umgängessabotage NJA 1980 s. 709Modern till en pojke…

Rättsfall angående barns vårdnad

Rättsfall angående barns vårdnad Vid val av vårdnadshavare finns det…

Riskbedömning

Riskbedömning i familjemål Enligt 6 kap. 2 a § FB…

Utgångspunkt i familjemål

Allmän utgångspunkt vid bedömning i familjemål Enligt 6 kap. 1…

Bevisbördans vid fordringsbevis

Bevisbördans placering vid skriftligt fordringsbevis Ett avtal om avslutande av…