Bedömning av förälders kriminalitet

Göta hovrätts dom den 31 oktober 2012 i mål T 1255–12. Parterna var tidigare varit gifta och hade en gemensam dotter. Mannen hade sedan tidigare ensam vårdnad om dottern och kvinnan var dömd till fängelse i tolv år för grov narkotikabrottslighet. Kvinnan stämde mannen vid tingsrätten och yrkade för gemensam vårdnad om flickan och rätt till umgänge.

Fyra barn i stövlar håller handen

Tingsrätten ansåg att modern inte kunde anses vara diskvalificerad som vårdnadshavare på grund av det långa fängelsestraffet och att det inte förelåg några stora samarbetsproblem mellan parterna. På grund av detta förordnades om gemensam vårdnad och umgänge mellan flickan och modern. Domen överklagades och hovrätten konstaterade att kvinnans lämplighet som vårdnadshavare kunde ifrågasättas på grund av det långa fängelsestraffet. Vidare hade flickan uttryckt osäkerhet inför att möta modern som hade en bakgrund av missbruk och psykisk ohälsa. Hovrätten ändrade därför tingsrättens dom och tillerkände fadern ensam vårdnad samt inskränkte umgänget mellan flickan och modern.

Svea hovrätts dom den 1 juli 2014 i mål T 5829–13

Parterna var i tvist gällande vårdnaden och boendet för sin gemensamma dotter. Modern stämde fadern och yrkade att flickan skulle ha sitt stadigvarande boende hos henne. Fadern bestred och yrkade om ensam vårdnad. Tingsrätten anförde att flickan inte riskerade att fara illa hos någon av föräldrarna trots att modern hade haft stora problem med sin sociala situation med kriminella inslag. Tingsrätten förordnade om gemensam vårdnad, att fadern skulle anförtros det stadigvarande boendet eftersom som hans boendemiljö var lämpligare för dottern och viss rätt till umgänge för modern. Domen överklagades till hovrätten av modern. Hovrätten ansåg att parternas inte övergående konflikt föranledde ensam vårdad för fadern. Vad gällde moderns yrkande om umgänge konstaterade hovrätten att modern före detta sambo tidigare var dömd för bland annat barnpornografibrott och sexuellt ofredande av en liten flicka. Vidare anförde rätten att modern uttalat att det inte gick att garantera att relationen med den före detta sambon inte skulle återupptas. På grund av detta fann hovrätten att dottern skulle ha visst umgänge med modern men i samband med umgängesstöd.

Läs vidare

Gemensam Vårdnad

Vilka förutsättningar krävs för gemensam vårdnad? I praktiken krävs att…

Informationssamtal

Vad innebär informationssamtal hos familjerätten? Enligt nya regler ska föräldrar…

Gemensamt Ansvar

Föräldrarnas förmåga att ta gemensamt ansvar Föräldrabalkens reglering har ändrats…

Obligatoriska informationssamtal

Obligatoriska informationssamtal från 1 januari 2022 Syftet med informationssamtalen är…