Vad behöver du hjälp med?

Vi är specialister på familjerätt men har även erfarenhet av många andra delar så som rör affärer, fastigheter och tvister. Välkommen att läsa mer eller kontakta oss direkt!

Kvinna pratar i telefon

Affärsjuridik

Vi hjälper till med hantering av affärsjuridiska frågor I företag som har egna jurister underlättas samarbetet jurist/affärsman genom att juristen som anställd redan från början är en medlem av organisationen…

Familjerätt

Specialister på familjerätt Ett av våra kärnområden är familjerättslig tvistelösning med särskild inriktning mot barns vårdnad, boende och umgänge. Vi företräder regelbundet såväl mammor som pappor i tingsrätten och i…

Fastighetsrätt

Hur fungerar fastighetsrätt? Vi kan hjälpa dig med många olika delar när det kommer till fastighetsrätt. Läs mer här nedan, välkommen! Fastighets- och bostadsjuridik Fel i fastighet och bostadsrätt Säljaren…

Finansiering

Finansiering I vissa fall kan du ha rätt till finansiering av rättshjälp. Läs mer här. Arvode Vi tillämpar 25 § i vägledande regler för god advokatsed som innebär att arvode…

Juridiskt biträde norrköping & linköping

Juridiskt biträde I rättegångsbalken finns regler om advokater och syftet är att tillgodose allmänhetens behov av kvalificerade ombud vid domstolar och myndigheter. I Sverige finns inget tvång att använda advokat…

Notarius publicus

Notarius Publicus Länsstyrelsen utser så kallade Notarius Publicus som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Titeln är latin och motsvarar en ”offentlig sekreterare”.…

Tipsa oss

Tipsa oss: Stiftelsen Codex Stiftelsens syfte är att tillhandagå allmänheten i rättsliga angelägenheter. Codex är en ideell och partipolitiskt oberoende stiftelse. Formulär för att tipsa oss finns längst ned på…

Tvister i domstol

Behöver du hjälp med domstolstvister? Om två parter inte kommer överens uppstår en tvist. Om parterna inte kan lösa tvisten själva, kan tingsrätten pröva tvisten. Det kallas då för ett…