Levin Juristbyrå

Jurist Norrköping och Linköping

Behöver du hjälp med vårdnadstvist, skilsmässa eller annat inom familjejuridik? Vi är specialiserade på familjerätt och vårdnadstvister och har över 20 års erfarenhet. 

Din familjejurist i Linköping!

Din familjejurist Norrköping!

Boka gratis rådgivning

Få 15 minuter gratis rådgivning, så bedömer vi ditt ärende och ger dig råd.

Familjerättsliga tvister

Ett av våra kärnområden är familjerättslig tvistelösning med särskild inriktning mot barns vårdnad, boende och umgänge. Vi företräder regelbundet såväl mammor som pappor i domstolarna. Men vi har även en bred kunskap inom andra juridiska ärenden. Välkommen!

Ensam vårdnad

Ensam vårdnad Som regel handlar det om föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och…

Barns umgänge

Vad gäller för barns umgänge? Barnet har rätt till umgänge och det är barnets behov…

Äktenskap och skilsmässa

Vad händer vid äktenskapsskillnad? Vid hjälper till när äktenskap ska upplösas genom äktenskapsskillnad. Regler Vid…

Arv och dödsfall

Behöver du hjälp med arv och testamente? Vi är inriktade på tvister som rör successionsrätt.…

Underhåll till barn

Underhållsskyldighet Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn…

Barns boende

Vad gäller för barns boende? Det handlar om barnets faktiska bosättning. Beslutanderätten kring barnets regleras…

Familjejurist med över 500 avklarade mål

Vi har agerat ombud i ett mycket stort antal tvister som rör barns vårdnad, boende och umgänge. Under mer än 20 års tid har vi varit engagerade som ombud i vårdnadstvister och för barnets bästa.

Vi hjälper till med underhåll till barn och verkställighet jämte tvångsmedel vid verkställighet. På senare år har vi särskilt fokuserat på samarbetssamtal och medling i familjemål. Hos oss är alltid barnets bästa i fokus och målet är att det ska bli så bra som möjligt ur barnets perspektiv. Eftersom vi vet att juridik kan vara krångligt ser vi till att alltid lyssna och förklara så väl vi kan. Varmt välkommen att boka en tid med oss!

Liten kille med kostym

Artiklar & Kunskap

Hur vet man vad bedöms för vem som ska få vårdnad? Ska ni ha gemensam vårdnad eller ska en person ha ensam vårdnad? Hur blir det med umgänge? Svar på dessa frågor och mycket mer har vi samlat under sidan frågor och svar samt i längre artklar.

Gemensam Vårdnad

Vilka förutsättningar krävs för gemensam vårdnad? I praktiken krävs att…

Informationssamtal

Vad innebär informationssamtal hos familjerätten? Enligt nya regler ska föräldrar…

Gemensamt Ansvar

Föräldrarnas förmåga att ta gemensamt ansvar Föräldrabalkens reglering har ändrats…

Obligatoriska informationssamtal

Obligatoriska informationssamtal från 1 januari 2022 Syftet med informationssamtalen är…

En jurist har en bred akademisk utbildning med inriktning på problemlösning med god förmåga att strukturera och lösa problem. En jurist hanterar stora mängder information för att kunna analysera och lösa juridiska frågeställningar.

Jurister som arbetar på advokatbyråer och juridiska byråer arbetar oftast som advokater eller juridiska biträden. Det finns tre stora arbetsområden; vårt område som är familjerätt (t.ex. arvstvister, klander av testamente och vårdnadstvister etc.), vårt andra område som är affärsrätt (t.ex. avtal och fordringstvister) samt brottmål (exempelvis som målsägandebiträde och offentlig försvarare).

Inom rättsväsendet finns klassiska juristyrken som domare, åklagare och kronofogde med krav på en juristexamen, svenskt medborgarskap och notarietjänstgöring. Vidare tillkommer advokat t.ex. inom brottmål och konkurser.

  • Fundera först över ditt juridiska problem (ärendet), ta reda på information och utnyttja gratis resurser t.ex. har myndigheter en serviceskyldighet att svara på frågor, organisationer kan hjälpa till med juridisk rådgivning utan kostnad.
  • När du kontaktar en advokat, ta reda på vad rådgivningen kostar?
  • När du kommit till advokaten, presentera ditt juridiska ärende, ta reda på vilka referenser advokaten har, vilken erfarenhet som finns av ditt ärende och kostnaden att få en lösning på problemet/ärendet.
  • Hur kan du finansiera advokaten, möjligheterna till rättsskydd, rättshjälp, debiterings- och arvodes principer.
  • Om det är aktuellt med domstol, fungera över finansieringen och processrisker. Som regel måste du ha råd att förlora om du går till domstol för att få tvisten prövad. Notera att processrisken är lägre i familjemål där vardera parten står för sina kostnader som huvudregel.

I Sverige finns inget tvång att anlita advokat utan du kan anlita vilken advokat eller jurist som du har förtroende för.
Du ska alltid ha ett ombud som du känner förtroende för och skulle inte samarbetet fungera så måste du alltid påtala detta för ditt ombud. Du har som regel rätt att byta ombud om du saknar förtroende för honom eller henne. Om ombudet är förordnat av domstol eller myndighet krävs som regel särskilda skäl för att byta ombud. Har du däremot rättsskydd via hemförsäkringen så kan du som regel fritt byta ombud, så länge inte merkostnader uppkommer för försäkringsbolaget.

Kontakta oss om du vill byta ombud.

Vi börjar som regel med ett första rådgivningsmötet, om vi åtar oss uppdraget så ligger vår lojalitet helt och fullt hos dig som klient. Det är ditt intresse som vi skall tillvarata under hela processen.

Vi har tystnadsplikt och agerar enbart utifrån ditt bästa i alla lägen med utgångspunkt från våra etiska regler. Vi följer yrkesetiska regler.

Vårt uppdrag börjar med att vi sätter oss in i din aktuella situation och låter dig beskriva tvisten. Advokaten dr Philip Lehman uttalade att ”advokaten skall alltid låta klienten tala i en timme under advokatens tystnad”. Detta för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om tvisten och hur vi bästa kan hjälpa dig.

När vi därefter går vidare med ärendet så undersöker vi möjligheten till rättshjälp och rättsskydd samt hur tvisten kan finansieras. Det är viktigt att du från början får reda på vad tvisten kommer att kosta och vilka processrisker som finns om du går vidare med en tvist.