Om Levin Juristbyrå

Vi är verksamma i Norrköping och Linköping men tar även mål i övriga Sverige. Vår inriktning är juridik som rör privatpersoner.

Vi börjar som regel med ett första rådgivningsmötet, om vi åtar oss uppdraget så ligger vår lojalitet helt och fullt hos dig som klient. Det är ditt intresse som vi skall tillvarata under hela processen.

Vi har tystnadsplikt och agerar enbart utifrån ditt bästa i alla lägen med utgångspunkt från våra etiska regler. Vi följer yrkesetiska regler.

Vårt uppdrag börjar med att vi sätter oss in i din aktuella situation och låter dig beskriva tvisten. Advokaten dr Philip Lehman uttalade att ”advokaten skall alltid låta klienten tala i en timme under advokatens tystnad”. Detta för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om tvisten och hur vi bästa kan hjälpa dig.

När vi därefter går vidare med ärendet så undersöker vi möjligheten till rättshjälp och rättsskydd samt hur tvisten kan finansieras. Det är viktigt att du från början får reda på vad tvisten kommer att kosta och vilka processrisker som finns om du går vidare med en tvist.

Vi har tystnadsplikt och tillvaratar dina rättigheter genom hela rättsprocessen.

Levin Juristbyrå Norrköping Linköping

Vad gör en jurist?

En jurist har en bred akademisk utbildning med inriktning på problemlösning med god förmåga att strukturera och lösa problem. En jurist hanterar stora mängder information för att kunna analysera och lösa juridiska frågeställningar.

Jurister som arbetar på advokatbyråer och juridiska byråer arbetar oftast som advokater eller juridiska biträden. Det finns tre stora arbetsområden; vårt område som är familjerätt (t.ex. arvstvister, klander av testamente och vårdnadstvister etc.), vårt andra område som är affärsrätt (t.ex. avtal och fordringstvister) samt brottmål (exempelvis som målsägandebiträde och offentlig försvarare).

Inom rättsväsendet finns klassiska juristyrken som domare, åklagare och kronofogde med krav på en juristexamen, svenskt medborgarskap och notarietjänstgöring. Vidare tillkommer advokat t.ex. inom brottmål och konkurser.

När du väljer advokat eller jurist bör du tänka på följande:

Fundera först över ditt juridiska problem (ärendet), ta reda på information och utnyttja gratis resurser t.ex. har myndigheter en serviceskyldighet att svara på frågor, organisationer kan hjälpa till med juridisk rådgivning utan kostnad.

När du kontaktar en advokat, ta reda på vad rådgivningen kostar?

När du kommit till advokaten, presentera ditt juridiska ärende, ta reda på vilka referenser advokaten har, vilken erfarenhet som finns av ditt ärende och kostnaden att få en lösning på problemet/ärendet.

Hur kan du finansiera advokaten, möjligheterna till rättsskydd, rättshjälp, debiterings- och arvodes principer.

Om det är aktuellt med domstol, fungera över finansieringen och processrisker. Som regel måste du ha råd att förlora om du går till domstol för att få tvisten prövad. Notera att processrisken är lägre i familjemål där vardera parten står för sina kostnader som huvudregel.

Vill du byta ombud?

I Sverige finns inget tvång att anlita advokat utan du kan anlita vilken advokat eller jurist som du har förtroende för.
Du ska alltid ha ett ombud som du känner förtroende för och skulle inte samarbetet fungera så måste du alltid påtala detta för ditt ombud. Du har som regel rätt att byta ombud om du saknar förtroende för honom eller henne. Om ombudet är förordnat av domstol eller myndighet krävs som regel särskilda skäl för att byta ombud. Har du däremot rättsskydd via hemförsäkringen så kan du som regel fritt byta ombud, så länge inte merkostnader uppkommer för försäkringsbolaget.

Translate »
Ställ en fråga till våra jurister!
Skicka
Skicka