Tipsa oss: Stiftelsen Codex

Stiftelsens syfte är att tillhandagå allmänheten i rättsliga angelägenheter. Codex är en ideell och partipolitiskt oberoende stiftelse. Formulär för att tipsa oss finns längst ned på sidan.

Barnfotter på stock

Stiftelsen Codex

Verksamheten har till ändamål att värna att individers rättigheter skyddas och stärks. Stiftelsen värnar den enskildes rätt.

Stiftelsen skall alltid utgå från konkreta fall där enskilda människor är i behov av rättsligt biträde. 

I samband med rättsligt biträde skall jurist från Levin Juristbyrå anlitas i första hand för att bedriva domstolsprocessen.

Stiftelsen ger bidrag för att stärka barnens rätt i processer

Stiftelsen kan ge bidrag till föräldrar i vårdnadstvister för att stärka barnens rätt.

Beskriv kortfattat vad ditt tips eller ärende gäller och vad du tycker att vi ska göra. Det är viktigt att du anger dina kontaktuppgifter så att vi kan följa upp ditt ärende.

Skicka in din ansökan online genom att använda formuläret nedan.

Vi har tyvärr inte möjlighet att besvara frågor eller ge råd via telefon, sociala medier eller e-post.

Hur väljer vi fall?

Stiftelsen Codex en ideell och oberoende stiftelse. Vi har begränsade resurser och måste därför göra prioriteringar gällande vilka rättsfall vi ska driva. Det är Stiftelsens styrelse som fattar beslut om detta. Följande principer är vägledande för styrelsens beslut om antagande av nya klienter och urvalet av fall:

  • För att Stiftelsen Codex ska engagera sig i ett fall måste du ha ett intyg från en ideell förening som arbetar med barns rättigheter och frigörelse som anger att du har behov av gratis juristhjälp. 
  • Stiftelsen Codex prioriterar klienter som inte har råd att tillvarata sin rätt på egen hand. 
  • Stiftelsen Codex prioriterar mål där du inte har någon advokat eller rättsligt biträde.
  • Stiftelsen Codex går alltid en som sekundär finansiär i förhållande till rättshjälp eller rättsskydd. 

Vilken typ av fall kan Stiftelsen Codex betala?

Stiftelsen Codex har valt att enbart driva vårdnadstvister för att stärka barnens rättigheter.  

När får du svar?

När du har kontaktat oss om ett ärende så kommer det att granskas av stiftelsens styrelse och har du inte hört något från oss inom en vecka från det att vi tog emot din ansökan så har vi gjort bedömningen att vi inte kan gå vidare med ärendet.

Av resursskäl har vi tyvärr inte möjlighet att motivera enskilda beslut.

Kostar det något att höra av sig till oss?

Vi tar inte betalt av våra klienter i de rättsfall som Stiftelsen Codex driver.

Behandling av dina personuppgifter

För att vi ska kunna ta ställning till om vi ska driva ditt fall eller inte behöver vi behandla dina personuppgifter. För det behöver vi ditt samtycke. Genom att ansöka om vår hjälp intygar du att du har läst och samtycker till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

När du fyller i formuläret är det viktigt att du inte lämnar fler personuppgifter om andra än vad som är nödvändigt. Skriv till exempel hellre ”handläggaren” än den specifika handläggarens namn. Om det inte är absolut nödvändigt för att beskriva ditt fall ber vi dig också att undvika att uppge några känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är bl.a. personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en persons sexualliv eller sexuella läggning.

Om du har några frågor om hur du ska fylla i formuläret är du välkommen att kontakta Stiftelsen Codex på ansokan@stiftelsencodex.org

Tipsa oss

Läs vidare

Affärsjuridik

Vi hjälper till med hantering av affärsjuridiska frågor I företag som har egna jurister underlättas samarbetet jurist/affärsman genom att juristen som anställd redan från början…

Fastighetsrätt

Hur fungerar fastighetsrätt? Vi kan hjälpa dig med många olika delar när det kommer till fastighetsrätt. Läs mer här nedan, välkommen! Fastighets- och bostadsjuridik Fel…

Finansiering

Finansiering I vissa fall kan du ha rätt till finansiering av rättshjälp. Läs mer här. Arvode Vi tillämpar 25 § i vägledande regler för god…

Juridiskt biträde norrköping & linköping

Juridiskt biträde I rättegångsbalken finns regler om advokater och syftet är att tillgodose allmänhetens behov av kvalificerade ombud vid domstolar och myndigheter. I Sverige finns…

Notarius publicus

Notarius Publicus Länsstyrelsen utser så kallade Notarius Publicus som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Titeln är latin…

Tvister i domstol

Behöver du hjälp med domstolstvister? Om två parter inte kommer överens uppstår en tvist. Om parterna inte kan lösa tvisten själva, kan tingsrätten pröva tvisten.…