Juridiskt biträde

I rättegångsbalken finns regler om advokater och syftet är att tillgodose allmänhetens behov av kvalificerade ombud vid domstolar och myndigheter. I Sverige finns inget tvång att använda advokat eller ombud i en domstol.

Person skriver på papper

Jurist i Linköping och Norrköping

I rättegångsbalken finns regler om advokater och syftet är att tillgodose allmänhetens behov av kvalificerade ombud vid domstolar och myndigheter. I Sverige finns inget tvång att använda advokat eller ombud i en domstol. Det finns inte heller något monopol för advokater när det gäller uppgifter som rättegångsbiträden eller ombud. Dock är advokaten en viktig aktör inom rättegångsprocesser, särskilt inom konkurser och brottmål. I Sverige finns ett advokatsamfund som tillvaratar advokatens yrkesintressen och utöver tillsyn över advokatens verksamhet. Vi är din juristbyrå i Norrköping och Linköping. Om du är i behov av en behörig advokat hänvisar vi dig till Advokatsamfundet.

Jurist specialiserad på vårdnadstvister

Ett av våra kärnområden är familjerättslig tvistelösning med särskild inriktning mot barns vårdnad, boende och umgänge. Vi företräder regelbundet såväl mammor som pappor i tingsrätten och i förvaltningsrätten. Vi kan kopplas in före processerna för att analysera förutsättningarna t.ex. för ensam vårdnad eller gemensam vårdnad. Du kan alltid ställa en fråga som rör ditt barns vårdnad, boende eller umgänge, använd vårt formulär. Vi kan även rekommendera advokat Norrköping som passar just ditt ärende. Ibland blir inte livet riktigt som det var tänkt. Har du familjerättsliga problem så som vårdnadstvist hjälper vi dig gärna.

Arvode

Vi tillämpar 25 § i vägledande regler för god advokatsed som innebär att arvode skall vara skäligt. Vid denna skälighetsbedömning tar vi hänsyn till arbetets omfattning och ärendets svårighetsgrad. Vidare väger vi in tidsåtgång och den skicklighet som har karakteriserat arbetet. Hänsyn kan också tas till resultatet av uppdraget.

Vid enklare uppdrag som rör upprättande av handlingar t.ex. inom familjerätten upprättar vi testamenten, bodelningsavtal, äktenskapsförord, samäganderättsavtal med mera för en fast kostnad. Kontakta oss för en prisuppgift! Vår fakturering sker normalt när uppdraget upphör.

Rättshjälp

Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp.

Rättshjälp innebär att du kan få hjälp att betala delar av kostnaden i ärenden som inte går att klara inom rådgivningstiden (två timmar). Rättshjälpen täcker del av kostnaden för advokat eller annan sakkunnig person. Du kan också få hjälp med kostnader för bevisning och andra utgifter.

Endast privatpersoner kan få rättshjälp, alltså inte föreningar, företag och liknande. Dödsbon kan dock i vissa fall få rättshjälp.

Rättsskydd

Vi hjälper till med att ansöka om rättsskydd.

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall ingår i hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Det ingår dessutom i helförsäkringar av båt samt hel- och halvförsäkringar av bil. Detta rättsskydd innebär att din försäkring kan betala en del av dina kostnader för en jurist eller advokat.

Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen så det är viktigt att du kontrollerar villkoren för din försäkring. Vi hjälper dig att kontrollera vilka villkor som gäller för just din försäkring.

Läs vidare

Affärsjuridik

Vi hjälper till med hantering av affärsjuridiska frågor I företag som har egna jurister underlättas samarbetet jurist/affärsman genom att juristen som anställd redan från början…

Familjerätt

Specialister på familjerätt Ett av våra kärnområden är familjerättslig tvistelösning med särskild inriktning mot barns vårdnad, boende och umgänge. Vi företräder regelbundet såväl mammor som…

Fastighetsrätt

Hur fungerar fastighetsrätt? Vi kan hjälpa dig med många olika delar när det kommer till fastighetsrätt. Läs mer här nedan, välkommen! Fastighets- och bostadsjuridik Fel…

Notarius publicus

Notarius Publicus Länsstyrelsen utser så kallade Notarius Publicus som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Titeln är latin…

Tvister i domstol

Behöver du hjälp med domstolstvister? Om två parter inte kommer överens uppstår en tvist. Om parterna inte kan lösa tvisten själva, kan tingsrätten pröva tvisten.…