Vilka förutsättningar krävs för gemensam vårdnad?

I praktiken krävs att föräldrarna har förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Gemensam vårdnad förutsätter att föräldrarna har ett konfliktfritt samarbete. Det innebär inte att de alltid måste ha samma uppfattning men de måste kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte drabbar barnet.

Barn sträcker ut armarna framför våningssäng

Om föräldrarna saknar vilja och förmåga att sätta barnets bästa före den egna konflikten kommer detta att påverka omvårdnaden om barnet vilket i regel inte kan anses förenligt med barnets bästa.

En gemensam vårdnad kräver att föräldrarna kommunicerar med varandra. Om föräldrarna inte kan kommunicera med varandra så går det inte heller dra slutsatsen att föräldrarna nu har en förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Det betyder att det saknas förutsättningar för att parterna ska ha gemensam vårdnad om barnet.

Hovrätten för Västra Sverige anger i T 3553-21 ”att parterna fram till för en månad sedan inte alls kommunicerade med varandra [och därmed] går det inte att dra slutsatsen att föräldrarna nu har en förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör [dottern]. Det betyder att hovrätten delar tingsrättens uppfattning att det för närvarande saknas förutsättningar för att parterna ska ha gemensam
vårdnad om [dottern].

Läs vidare

Informationssamtal

Vad innebär informationssamtal hos familjerätten? Enligt nya regler ska föräldrar…

Gemensamt Ansvar

Föräldrarnas förmåga att ta gemensamt ansvar Föräldrabalkens reglering har ändrats…

Obligatoriska informationssamtal

Obligatoriska informationssamtal från 1 januari 2022 Syftet med informationssamtalen är…

Ny reglering i föräldrabalken

Ny reglering vårdnaden i 6 kap. 5 § föräldrabalken Enligt…