Familjerätten Linköping

Familjerätt Linköping

Familjerätten Linköping med fokus på barns vårdnad, umgänge och boende. En familjejurist företräder ofta både mammor och pappor i tingsrätten och förvaltningsrätten. En jurist för sådana ämnen kopplas in före processerna i syfte att analysera de förutsättningar som finns för exempelvis ensam eller gemensam vårdnad. Det finns vissa delar som är avgörande i frågan om delad eller gemensam vårdnad.

För barnets del är det en nackdel om en förälder motsätter sig den andra förälderns initiativ. Om det saknas en vilja hos föräldrarna och möjlighet att sätta barnets bästa först påverkar det diskussionen om omvårdnad. I dessa fall bör gemensam vårdnad inte få användas för att tvinga föräldrarna att samarbeta.

Familjerätten Linköping – är du i behov av advokat Linköping? Kontakta oss på Levin Juristbyrå!

Juristbytå Linköping och Norrköping

Är du i behov av vår hjälp? Ta kontakt med oss!