Levin Juristbyrå

Jurist Norrköping & Linköping

Vi är ett familjeföretag som driver juridisk verksamhet i Norrköping och Linköping sedan 2004 med fokus på engagemang, kvalificerad rådgivning och låga kostnader.

Vi på Levin Juristbyrå hjälper till med rättsliga frågor angående familj, fastighet och hyra, skuld och konkurs, tvister och myndighetsbeslut.

Vi biträder vid domstol i frågor rörande vårdnad av barn, barns boende och barns rätt till umgänge med båda sina föräldrar. I familjemål bär vardera parten sina rättegångskostnader som huvudregel och du kan kontrollera med oss om du kan nyttja rättsskyddet i din hemförsäkring eller behöver ansöka om rättshjälp. Du är alltid garanterad den lägsta kostnaden. Vi är en juristbyrå med våra klienter i fokus.

 

Vårdnadstvist & äktenskapsfrågor

Vi kan hjälpa dig med de flesta juridiska frågor och problem, vanligast förekommande är följande:

Äktenskapsrätten som rör frågor om äktenskap, samboende och partnerskap t.ex. bodelning

Föräldrarätten som bland annat rör vårdnad, boende och umgänge samt ekonomiska förhållanden mellan barn och föräldrar t.ex. underhåll

Successionsrätten rör frågor om arv, testamente och arvskifte.

Juridiska handlingar

· Vi upprättar familjerättsliga handlingar

· Vi upprättar alla typer av handlingar som rör företag

· Vi erbjuder mallar för alla avtalstyper på svenska och engelska

· Legalisering av dokument

· Notarius Publicus

Behöver du advokat i Linköping eller Norrköping?

I rättegångsbalken finns regler om advokater och syftet är att tillgodose allmänhetens behov av kvalificerade ombud vid domstolar och myndigheter. I Sverige finns inget tvång att använda advokat eller ombud i en domstol. Det finns inte heller något monopol för advokater när det gäller uppgifter som rättegångsbiträden eller ombud. Dock är advokaten en viktig aktör inom rättegångsprocesser, särskilt inom konkurser och brottmål. I Sverige finns ett advokatsamfund som tillvaratar advokatens yrkesintressen och utöver tillsyn över advokatens verksamhet.

Enligt rättshjälpslagen har advokater ett företräde när det gäller förordnanden som rättshjälpsbiträden vilket även gäller inom rättsskyddsförsäkringar. I rättegångsbalken finns särskilda regler som skyddar förhållandet mellan advokat och klient.

En advokat har bl.a. avlagt de kunskapsprov som är föreskrivna för behörighet till domarämbete, genomgått för advokatverksamhet praktisk och teoretisk utbildning, ha gjort sig känd för redbarhet samt i övrigt vara lämplig att utöva advokatverksamhet. Det medför krav på ordentlighet och gott omdöme samt att advokat intar en ekonomiskt oberoende ställning.

För dig som vill ha hjälp av en jurist i Norrköping och Linköping finns vi på Levin Juristbyrå att tillgå för rådgivning och för att få hjälp med rättsprocessen. När det gäller advokater så hittar du dem på Advokatsamfundets hemsida

Mottagning Norrköping

Levin Juristbyrå
Södra Promenaden 140
602 31 Norrköping
Telefon: 011-12 49 99

Hitta hit

Mottagning Linköping

Levin Juristbyrå
Repslagaregatan 5
582 22 Linköping
Telefon: 013-470 11 70

Hitta hit

Fri telefonrådgivning

Tveka inte att kontakta oss om du har funderingar eller frågor, vi erbjuder 15 minuter fri telefonrådgivning. Vi ger dig vägledning och berättar även hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig.

Telefonnummer: 011-12 49 99

Translate »
Ställ en fråga till våra jurister!
Skicka
Skicka