Tvister

Tvistemål

Om två parter inte kommer överens uppstår en tvist. Om parterna inte kan lösa tvisten själva, kan tingsrätten pröva tvisten. Det kallas då för ett tvistemål. Några av de vanligaste tvisterna är tvist om pengar och tvist inom familjen.

Myndighetsbeslut

Den som är missnöjd med ett myndighetsbeslut kan i de flesta fall överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Du får överklaga beslutet om det angår dig och om beslutet gått dig emot.

Process i domstol

Vi biträder med att lägga upp och utföra din talan så att det på bästa sätt kan bedömas gagna ditt egna intresse. Den röda tråden är processtaktik i vid bemärkelse vilket innebär vad bör och ska du göra under olika stadier i processen och på vilket sätt påverkas detta av domstolens handläggning och skyldigheter.

Särskild fokus bör alltid ligga på förhandlingen och komma överens. Vi arbetar praktiskt för att få bästa möjliga framgång och utfall i en förlikningsförhandling. Stor vikt bör alltid läggas på förhandlingsteknik och förhandlingstaktik under såväl före som under huvudförhandling. Särskilt frågor som bör uppmärksammas är grunden för talan och bevisningen. Vad bör du tänka på? Hur påverkar de processuella reglerna i rättegångsbalken ditt agerande vid dess utformning av talan samt, när det gäller domstolen, hur den ska respektive bör agera genom formell och materiell processledning. Vilken skyldighet har domstolen att utreda yrkanden, grunder och bevisning? Hur kan detta användas? Hur kan domstolen förfara för att tillgodose dessa krav och hur kan du i din tur agera för att på bästa sätt tillgodose din talan och ditt intresse.

Innan du påbörjar en process i domstol bör du alltid överväga vilka kostnadsrisker som finns och vilket är det sannolika utfall vid en domstolsprövning. Därefter kan vi biträda strategi, positionering och förberedelser inför tvisten. En viktig fråga är arbetet mellan dig och oss som måste präglas av förtroende. Hur ska vi vara tillgängliga under process, hur ska vi agera gentemot motparten för att vara effektiva och öka chanserna till måluppfyllelse? Vad kan vi göra för att övertyga domstolen vid huvudförhandling? Hur genomförs effektiva förhör och hur ska vi lägga upp pläderingen för att bästa gagna din talan? I samband med en process går vi igenom avtal för rättegångskostnader och vilka argument ska brukas gentemot domstolen.

Om du inte hittar svar på det du söker kan du få 15 minuter kostnadsfri telefonrådgivning!

Translate »
Ställ en fråga till våra jurister!
Skicka
Skicka