advokat

Advokat

Advokat är en jurist som kan vara anställd på en advokatbyrå eller driva en egen. Under senare år har det blivit allt vanligare att en jurist specialiserar sig inom t.ex. affärsjuridik, även om en advokat bör kunna jobba inom fler områden. Som en jurist arbetar du med rådgivning och förhandling i en domstol. Under en rättegång är advokatens uppgift att förhöra vittnet och parter och lägger sedan fram sin syn på ärendet. I din roll har du alltid tystnadsplikt och måste arbeta oberoende i alla lägen.

Som advokat kan man även behöva försvara någon som kan vara misstänkt för brott. Ditt ansvar som jurist då är att du får ta del av förundersökningsprotokoll och träffar klienten för intervju/samtal för att få fram de rättsregler som är tillämpliga.

Är du i behov av en jurist, kanske för affärsjuridik Linköping? Kontakta oss på Levin Juristbyrå!

Juristbytå Linköping och Norrköping

Är du i behov av vår hjälp? Ta kontakt med oss!